Bašķiņkalns

Nogales Paužu un Ķirpu māju robežās ir kāds uzkalniņš, apaudzis krūmiem. Kalniņam viens gals stāvi nokrītošs un augsts, bet otrs nolaideni zems. Tur iekšā droši vien kāda nogrimusi pils. Gājēji ejot arvien klausās, vai zem kājām nedunēs kāds pils jumta vai ari kādas istabas dobums. Šis kalns ļaudīs daudz populārāks nekā Talsu pilskalns.

631, 235. Talsu Nogalē.