Pils

Pils Bruknas tīrelī

Vecos laikos tanī vietā, kur tagad ir tīrelis, ir bijusi skaista un stipra pils. Pils piederējusi ļoti bagātam ķēniņam. Ķēniņam bijusi meita, kurai vārds bijis Spīdola. Spīdolas tēvs bijis ļoti bagāts un slavens vīrs, bet meita bijusi gatava ragana. Katru…

Lasīt tālāk

Bērzukalna pils

Kad no Bērzaunes ejam, tad kādas četras verstes no Bērzaunes atrodas kalns, pār kuru lielceļš pāri ved un ko par Bērzukalnu sauc. Kalna dienvidus pusē ir divi ezeri, kurus tikai kāds šaurs zemes strēķis izšķir. Kalnā esot senāk varena pils…

Lasīt tālāk

Par Beltes pilskalnu

Padures pagastā Kuldīgas apriņķī pie Beltes mājām atrodas stāvais Beltes pilskalns. Uz tā esot atradusies pils, kuras nosaukums nav zināms (pilskalna vārds radies no tuvumā atrodošās mājas vārda). Pilskalna virsotnē atrodas no ķieģeļiem izmūrēts caurums, kurš esot pils skurstenis, jo…

Lasīt tālāk

Par Aizputes pilskalnu

Aizputes skolnieki nākuši mājās no skolas. Viņi bija dabūjuši zināt, ka apakš pilskalna ir nogrimusi pils un ka tur esot caurums. Sarunājuši, ka laidīsies iekšā un apskatīsies, kas tur ir. Norunājuši, ka vienu iesies virvē un nolaidīs lejā. Kad viņš…

Lasīt tālāk

Bases pils

Sirmā senatnē skaistā gravas malā uzkalniņā atradusies Bases pils. Senči jautri dzīvojuši savā pilī, kaimiņu netraucēti. Reiz tumšā rudens naktī pašā pusnaktī kāds klauvējis pie pils vārtiem un lūdzies vārtu sargu, lai viņu ielaižot. Vārtu sargs nikni atteicis: «Nakts laikā…

Lasīt tālāk

Bašķiņkalns

Nogales Paužu un Ķirpu māju robežās ir kāds uzkalniņš, apaudzis krūmiem. Kalniņam viens gals stāvi nokrītošs un augsts, bet otrs nolaideni zems. Tur iekšā droši vien kāda nogrimusi pils. Gājēji ejot arvien klausās, vai zem kājām nedunēs kāds pils jumta…

Lasīt tālāk