Kalns

Bērzukalna pils

Kad no Bērzaunes ejam, tad kādas četras verstes no Bērzaunes atrodas kalns, pār kuru lielceļš pāri ved un ko par Bērzukalnu sauc. Kalna dienvidus pusē ir divi ezeri, kurus tikai kāds šaurs zemes strēķis izšķir. Kalnā esot senāk varena pils…

Lasīt tālāk

Bašķiņkalns

Nogales Paužu un Ķirpu māju robežās ir kāds uzkalniņš, apaudzis krūmiem. Kalniņam viens gals stāvi nokrītošs un augsts, bet otrs nolaideni zems. Tur iekšā droši vien kāda nogrimusi pils. Gājēji ejot arvien klausās, vai zem kājām nedunēs kāds pils jumta…

Lasīt tālāk

Zvana kalns

Starp Jaungulbeni un Dzelzavu pie Liedes upes izveidojusies kalnu grupa, kurus sauc par Liedes kalniem. Šājā kalnu grupa katram kalnam ir savs nosaukums. Par katru kalnu Ir kāds nostāsts. Zvana kalns atrodas vistuvāk ceļam. Šis kalns radies tā, ka šajā…

Lasīt tālāk