Ezers

Bērzukalna pils

Kad no Bērzaunes ejam, tad kādas četras verstes no Bērzaunes atrodas kalns, pār kuru lielceļš pāri ved un ko par Bērzukalnu sauc. Kalna dienvidus pusē ir divi ezeri, kurus tikai kāds šaurs zemes strēķis izšķir. Kalnā esot senāk varena pils…

Lasīt tālāk