Baznīca siliņkalna

Daudzevas pagasta Ģērķēnu māju robežās, apmēram vienu kilometru no Daudzevas stacijas, atrodas mežs, saukts Siliņkalns. Agrāk te bijusi baznīca. Netālu no baznīcas bijis krogs. Ikkatru svētdienu baznīcā noturēts dievkalpojums. Tā kā krogs bijis tik tuvu, tad arī piedzērušo baznīcā nav trūcis. Kādu svētdienu baznīcā lielākā daļa no ļaudīm bijuši piedzērušies vīrieši. Kamēr pārējie ļaudis dziedājuši garīgas dziesmas, piedzērušie visādi zobojušies un smējušies. Ļaudīm nemaz nemanot, baznīca pamazām sākusi grimt un līdz ar viņu arī krogs. Garāmbraucēji sākuši kliegt un saukt palīgā, bet bijis tikai viens liels troksnis un baznīca ar krogu jau bijuši neredzami. Vēl tagad, kad ejot garām pulksten divpadsmitos, varot dzirdēt dziedam. Kā liecinieki par notikušo baznīcas un kroga vietā tagad atrodoties dobes.

861, 1881. Jaunjelgavā pier. A. Stabulniece no savas vecāsmātes ap 1934.