Tirzas baznīca

Kādreiz pie Tirzas upes bijusi baznīca un otrā pusē ceļam kapsēta. Vienā svētdienā, kad bijis dievkalpojums, baznīca nogrimusi. Līdzi nogrimuši cilvēki un arī dažādas dārglietas, kas atradušās baznīcā. Veci cilvēki stāsta, ka upes lejā esot akmens un neliels kārklu krūms, pie kura svētdienā varot dzirdēt nogrimušās baznīcas zvanīšanu. Tādēļ šo vietu sauc par Baznīckalnu un otrā pusē ceļam to kalnu par Kapu kalnu.

1980, 2406. Augusts Zaļais Mado* nas Galgauskā, 63 g. v.; pier. Smil­tenes skolēni 1967.