Nogrimušās pilis, pilsētas, baznīcas

Bašķiņkalns

Nogales Paužu un Ķirpu māju robežās ir kāds uzkalniņš, apaudzis krūmiem. Kalniņam viens gals stāvi nokrītošs un augsts, bet otrs nolaideni zems. Tur iekšā droši vien kāda nogrimusi pils. Gājēji ejot arvien klausās, vai zem kājām nedunēs kāds pils jumta…

Lasīt tālāk

Baznīca siliņkalna

Daudzevas pagasta Ģērķēnu māju robežās, apmēram vienu kilometru no Daudzevas stacijas, atrodas mežs, saukts Siliņkalns. Agrāk te bijusi baznīca. Netālu no baznīcas bijis krogs. Ikkatru svētdienu baznīcā noturēts dievkalpojums. Tā kā krogs bijis tik tuvu, tad arī piedzērušo baznīcā nav…

Lasīt tālāk

Tirzas baznīca

Kādreiz pie Tirzas upes bijusi baznīca un otrā pusē ceļam kapsēta. Vienā svētdienā, kad bijis dievkalpojums, baznīca nogrimusi. Līdzi nogrimuši cilvēki un arī dažādas dārglietas, kas atradušās baznīcā. Veci cilvēki stāsta, ka upes lejā esot akmens un neliels kārklu krūms,…

Lasīt tālāk

Unguras baznīca

Kādreiz Unguras baznīcā, ne šitajā, kas tagad ir Ungurā, bet vecajā, par kuru stāstīšu, notikusi dievkalpo­šana. Atbraucis arī Unguras muižaskungs. Piebraucis pie lentera zirgus, gājis baznīcā iekšā. Skatās, dievkalpojums jau pusē. Palicis briesmīgi dusmīgs, ka bez viņa ziņas iesākot dievkalpojumu,…

Lasīt tālāk

Zvana kalns

Starp Jaungulbeni un Dzelzavu pie Liedes upes izveidojusies kalnu grupa, kurus sauc par Liedes kalniem. Šājā kalnu grupa katram kalnam ir savs nosaukums. Par katru kalnu Ir kāds nostāsts. Zvana kalns atrodas vistuvāk ceļam. Šis kalns radies tā, ka šajā…

Lasīt tālāk